Familijarna Hiperholesterolemija

Izdavači Integra
Product Code: INTFH
Availability: In Stock
699RSD
Ex Tax: 699RSD

Qty

 

Uvek mi je prilično teško da napišem predgovor za svoju knjigu; nikad nisam potpuno siguran šta da napišem. Svako poglavlje ima naslov koji opisuje neku određenu temu, a i opšta poglavlja knjige mogu se klasifikovati na neki način – ali predgovor? Možda je negde trebalo da naučim kako se piše predgovor, ali ja sam uvek radije za to da jednostavno napišem ono što mi padne na pamet; ono što smatram suštinom; te da dodam i druge slučajne opaske koje će se možda pokazati od koristi.

Nadam se da će mi ljubazni čitaoci ove knjige to oprostiti. Pre svega,moramo reći da je ovo prva medicnska knjiga u potpunosti posvećena temi familijarne hiperholesterolemije (FH), te da ona dolazi 40 godina nakon što je profesor Jozef Šobra objavio svoje delo na temu familijarne hiperholesterolemijske ksantomatoze. Mnogo toga se promenilo od tada, ne samo u smislu dijagnostike, već naročito vezano za mogućnosti lečenja.

Mora se priznati i da je ono što najčešće uzrokuje porast interesovanja za neku bolest upravo otvaranje novih mogućnosti lečenja. Tokom 80-ih pojavile su se smole; tokom 90-ih statini. Danas, PCSK9 inhibitori i drugi novi hipolipemici (mipomersen, lomitapid i CETP inhibitori) spadaju u najnovije terapijskemetode – i upravo su ovi lekovi ti koji su i odgovorni za novu nadu kod pacijenata, te predstavljaju i podstrek za doktore i istraživače. Ubeđen sam da smo, pisanjem ovog teksta, na dobar način iskoristili rastuće interesovanje za FH pokušavajući da damo pregled ove bolesti koji odražava saznanja i mogućnosti lečenja dostupne u ovoj drugoj dekadi trećeg milenijuma.

Mi nismo pristupili ovome sa ambicijom da ostvarimo najviši stepen naučno-istraživačke analize ovog složenog problema. Naš cilj je, pre svega, da probudimo interesovanje kod najvećeg broja doktora različitih disciplina za koje ova bolest može biti od značaja. Naravno, nadamo seda ćemo dopreti do doktora opšte prakse, internista, dijabetologa, kardiologa, kolega u centrima za pružanje saveta o metaboličkim poremećajima i klinikama za lečenje poremećaja metabolizma lipida, te do biohemičara i genetičara. Takođe se nadamo da ćemo dopreti i do mnogih drugih, uključujući i stručnjake iz drugih zdravstvenih profesija, medicinsko osoblje, nutricioniste, itd. Podjednako bi nam bilo drago ukoliko bi se ova knjiga pokazala korisnom specijalistima za lipide iz svetske mreže zdravstvenih centara koji sarađuju u okviru MedPed projekta.

Kao glavni autor, želeo bih da se zahvalim svim čitaocima koji su, uzimajući ovu knjigu u ruke, pokazali interesovanje za pitanje FH. Itekako sam svestan koliko je u ovo današnje doba teško izdvojiti vreme za čitanje. Naravno, treba da se zahvalim i brojnim partnerima koji su podržali objavljivanje ove knjiige i to činim sa velikim zadovoljstvom. Dozvolite mi da počnem tako što ću predstaviti tim koji mi je pomogao da napišemovu knjigu. Počeću od doktora Tomaša Fribergera koji je dugo bio predvodnik češkog MedPed programa koji se bavi idenitifikacijomi lečenjem pacijenata sa FH. Tomaš je taj kome možemo da zahvalimo što je Češka Republika rangirana kao treća država u svetu po broju dijagnostikovanih i registrovanih pacijenata sa FH u svom nacionalnom registru. Prof. Vladimir Blaha bavi se FH već decenijama na poziciji direktora jedinog zdravstvenog centra uČeškoj Republici koji kontinuirano sprovodi LDL aferezu za FH; a prof. Zuzana Urbanova trenutno je jedna od vodećih zagovornica problema vezanih za FH u pedijatriji. Iako nekoliko sledećih doktora nisu direktni ko-autori, moram da se zahvalim ovim našim kolegama sa kojima zajedno učestvujemo u lečenju pacijenata sa FH u našem centru. Mnogi od njih doprineli su savetima, kao i interesantnim podacima: prof. Mihal Vrablik,MD, PhD; prof. Tomaš Štulc,MD, PhD; Lukaš Zlatohlavek,MD, PhD; i Martina Vaclova, MD, PhD. Upućujem svoju iskrenu zahvalnost čitavom timu naše klinike, uključujući i laborante i medicinske sestre, a posebno glavnoj sestri, Jani Tvrdikovoj. Takođe bih želeo da se zahvalim Triton Izdavaštvu na saradnji, kao i (na kraju, ali zasigurno ne manje važno), LucijiVotavovoj na pruženoj organizacionoj i logističkoj pomoći tokompripremei završetka radana ovoj publikaciji. Nadam se da ćete uvek lakomoći da pronađete u ovoj knjizi sve o FH,te da će, za neke od vas, ona poslužiti kao početna tačka za nova profesionalna interesovanja. Pre svega, nadam se da će ova publikacija doprineti sveobuhvatnomunapređenju nege, uključujući i poboljšanje u utvrđivanju, dijagnostikovanju i lečenju FH. Rane manifestacije kardiovaskularnih bolesti kod pacijenata starosti 30 do 50 godina – to je upravo ono čemu smo svedoci danas, a taj problem je daleko od beznačajnog. 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good