Leksikon Bolesti i Lekovi

Izdavači Integra
Product Code: INT002
Availability: In Stock
1,900RSD
Ex Tax: 1,900RSD

Qty

 

Prvo izdanje Leksikona je došlo do čitalaca brzo, brže nego što smo predviđali, i već dosta dugo se traži, a nema ga u knjižarama. To nas kao autore posebno raduje i motiviše, jer ukazuje da je ostvarena početna komunikacija sa zainteresovanom publikom.

Avgusta 2006 je izašla iz štampe knjiga LEKSIKON BOLESTI I LEKOVI, u redakciji Tomislava Kažića uz saradnju M.Bajčetić, L. Bukarica, S. Radulović, Z. Todorović, S. Vučković, profesora farmakologije i kliničke farmakologije.

Urednik: Tomislav Kažić
Autori: T.Kažić, M.Bajčetić, Lj.Gojković Bukarica, S.Radulović, Z.Todorović, S.Vučković
Strana: 700, latinica
Tiraž: 600 primeraka
Povez: Tvrdi, sa zlatotiskom. Tabaci šiveni koncem.
Format: 17×25

ISBN 978-86-87907-11-9

U tekstu pisanom po leksikografskom modelu obrađene su jedinice koje se odnose na bolesti, sindrome i simptome iz svih oblasti medicine, a zahtevaju farmakološku intervenciju.

Lekovi su obrađeni na tri načina: kao grupe, generička imena i preparati u prometu. S obzirom na veličinu tržišta, tekstovi su pisani diferencirano, prilagođeno opštosti pojma, tako da neki odgovaraju interesovanju zainteresovanih laika, a drugi imaju odgovarajući viši ili visoki stručni i naučni nivo te više odgovaraju lekarima raznih profila.

Ovo je jedinstvena publikacija ove vrste kod nas, jer nije rečnik koji samo objašnjava značenje medicinskih pojmova, već se pojmovi Bolesti obrađuju kroz epidemiologiju, etiologiju, kliničku sliku i terapiju, a Lekovi kroz strukturu, dejstvo, mehanizam dejstva, indikacije, neželjena dejstva i kontraindikacije. Osim toga, se pominju svi Preparati koji su se zatekli registrovani do 2006., sasvim kratko: terapijska grupa, sastav i jačina. Ukupno je obrađeno preko 4000 jedinica. S obzirom na delikatnost postupaka dijagnoze i doziranja, ovi aspekti u kojima ima mnogo individualnih specifičnosti, su iz-ostavljeni iz opreznosti, kako ne bi prouzrokovali neželjene posledice da laici postanu terapeuti.

Knjiga je štampana u standardnom B5 formatu, u dva stupca, obim je preko 600 strana, u tvrdom povezu i u tiražu od 600 primeraka.


PREDGOVOR DRUGOM IZDANJU

Prvo izdanje Leksikona je došlo do čitalaca brzo, brže nego što smo predviđali, i već dosta dugo se traži, a nema ga u knjižarama. To nas kao autore posebno raduje i motiviše, jer ukazuje da je ostvarena početna komunikacija sa zainteresovanom publikom.

Drugo izdanje dolazi 5 godina posle prvoga, a u tom periodu je bilo više inovacija u nauci i definisanju novih i retkih bolesti, a posebno u uvođenju novih lekova. Zato nam se čini sasvim adekvatno da drugo izdanje ne bude preštampani tekst prvoga, već da se u njega unese što više dopuna vrednih pažnje opšte i medicinske javnosti.

Bilo je primedaba da u Leksikonu nema dovoljno teksta se o bolestima i lečenju dece, pa je skladu sa tim, u grupu autora uključen još jedan novi član Prof. Dr Milica Bajčetić, profesor farmakologije, kliničke farmakologije, koja se posebno bavi farmako-terapijom kod dece. Sve to je uticalo da se poveća obim teksta, ali 700 strana nije neuobičajeno za knjige ovoga profila. Saradnici koutori su uložili veliki trud da napišu nove tekstove i dopune stare, nadajući se da će i ovo drugo izdanje naići na dobar prijem, i zadovoljiti očekivanja čitalaca, na čemu im toplo zahvaljujem.

U Beogradu, aprila 2011.

Urednik


 PREDGOVOR IZDAVAČA

Iznenadni odlazak profesora Tomislava Kažića nas je sve ostavio u bolu i neverici: porodicu, izdavača, saradnike, poslovne prijatelje i partnere.

Iza profesora Kažića je ostalo više desetina izdanja monografija, udžbenika, priručnika i druge raznovrsne farmakološke literature od izuzetne stručne vrednosti i nesumnjive popularnosti. Jedno od njih je i drugo izdanje dela LEKSIKON BOLESTI I LEKOVI čiju je doradu i uređivanje završio tokom 2011 ostavivši porodici i izdavaču tekst spreman za tehničku obradu i štampu.

Kao i mnogo puta do sada, otkupom dela tiraža i zakupom strana za oglase, u izdavanju učestvuju naši partneri: Hemofarm, Krka, Pharma Swiss, Acterrna, Astra Zeneca, Sandoz, Novartis Pharma, MSD i Roche, na čemu se izdavač toplo zahvaljuje.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good