Kardiovaskularni Lekovi

Izdavači Integra
Product Code: INT004
Availability: In Stock
600RSD
Ex Tax: 600RSD

Qty

 

Autor: Tomislav Kažić
Strana: 318, latinica
Tiraž: 2500 primeraka
Povez: Broširani
Format: 11×17

ISBN 978-86-87907-04-1 

Prvobitno, ova knjižica je nastala iz potrebe da se pojednostavi i skrati veza između teorije i prakse, da se uspostavi ravnoteža između Medicine zasnovane na dokazima i Medicine po meri bolesnika, i da lekaru bude pri ruci realan izbor lekova, doza i preparata koji se danas nalaze u apotekama i bolnicama. Prvo izdanje iz 2004. pripada prošlosti, a i drugo iz 2008. je bilo brzo podeljeno i rasprodato. Potreba za informacijama ovakve vrste je izgleda trajna jer ima mnogo inovacija.Za lečenje bolesti srca i cirkulacije u svetu vlada veliko interesovanje s obzirom na vodeće mesto kardiovaskularnog mortaliteta. Farmaceutska industrija i akademska medicina intenzivno rade da ponude inovacije koje bi odgovorile očekivanjima bolesnika i društva u celini.

Održavaju se Simpozijumi i Kongresi, izdaju Preporuke, štampaju monografije i udžbenici, da se lekari što bolje upoznaju sa najnovijim lekovima i metodama lečenja kod pojedinih indikacija.

U tom smislu se na ovo 3. izdanje može gledati kao na selektivne izvode iz tri nedavno objavljene knjige: KLINIČKA KARDIOVASKULARNA FARMAKOLOGIJA, 5. izdanje urednika T. Kažića i M. Ostojića iz 2009., LEKSIKON BOLESTI I LEKOVI grupe autora iz 2006. i GOTOVI LEKOVI 12. izdanje knjige T. Kažića iz 2009. Obimno su korišćene i Preporuke Evropskog i Američkog udruženja kardiologa (ESC i ACC/AHA) publikovane u periodu 2005-2010. za bolesti obuhvaćene ovim tekstom. Neprekidno informisanje iz uglednih časopisa se podrazumeva. Zato je bilo neophodno preneti ili konstruisati preko 70 tabela, a da se izbegnu suvoparnost i dogmatizam, tekst je osvežen aktuelnim dilemama, kontraverzama i neslaganjima eksperata, čega ima u više oblasti terapije. Time se lekar čitalac stimuliše da proverava svoje stavove i praksu. Džepna knjiga inače pruža uslove za prisniji kontakt sa tekstom.

Uložen je trud da se potrebne informacije prikažu koncizno, a da se pri tom ne umanji njihov značaj, a posebno da se one predstave kritično, objektivno koliko je to moguće, i prečišćene od marketinga svake vrste.

Veliku zahvalnost dugujem Prof. Dr Bosi Vujisić-Tešić i Prof. Dr Zorani Vasiljević za inicijalne podsticaje i korisne primedbe.

U Beogradu, oktobra 2010.

Tomislav KažićSADRŽAJ

Predgovor
Preporuke i praksa
Kardiovaskularni rizik i lekovi
Hipertenzija
Hiperlipoproteinemije
Stabilna angina pektoris
Akutni koronarni sindromi
Aritmije
Hronična insuficijencija srca
Akutna insuficijencija srca
Bolesti perifernih arterija
Bolesti perifernih vena.
Interakcije kv lekova
Lekovi kao faktor kv rizika
Preparati
Indeks


Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good