Neurofarmakoterapija Psihofarmakoterapija

Izdavači Integra
Product Code: INT005
Availability: In Stock
500RSD
Ex Tax: 500RSD

Qty

 
Autor: Tomislav Kažić
Strana: 254, latinica
Tiraž: 500 primeraka
Povez: Broširani
Format: 11×17

ISBN 978-86-87907-03-4

Lekovi koji deluju posredstvom CNS imaju veliki značaj u medicini, i koriste se primarno u terapiji dobro definisanih neuroloških bolesti, psihičkih poremećaja i duševnih bolesti, ali i kod raznih somatskih tegoba nastalih na nervnoj bazi. Osim toga, mnogo sveta redovno uzima u obliku napitaka i na druge načine, ali bez intervencije lekara, supstance koje stimulišu ili deprimiraju CNS: alkohol, kafa, čaj, nikotin, marihuana, opijati i druge droge.

Razvoj moderne medicine uključujući neurologiju i psihijatriju ide tokovima koji se sve više oslanjaju na upotrebu lekova, te je upotreba neurofarmaka i psihofarmaka u neprestanom blagom porastu, i sada na svakom 4.-5. receptu je naziv nekog od ovih lekova. Upotreba neurofarmaka i psihofarmaka se pomera iz domena specijalista ka ordinacijama lekara opšte medicine, a i bolesnici sa blagim oblicima neuroloških i psihičkih tegoba često pristupaju samolečenju, dolazeći do lekova mimo zakonskih propisa stimulisani nekritičkim napisima u štampi, na televiziji ili preko interneta.

Bolesnika je sve više jer nauka sporo napreduje u razjašnjavanju enigme patogeneze bolesti pa se problemi samo odlažu, populacija generalno stari te se broj bolesnika umnožava, a broj bolesnika koji se leče u bolnicama se smanjuje. Sa druge strane, farmaceutska industrija koristi ovakvo stanje i naglo povećava broj lekova relativno male efikasnosti, znatno manje od lekova za terapiju infekcija i kardiovaskularnih bolesti. Sve to otežava i komplikuje posao lekara koji se na raznim nivoima bave terapijom u neurologiji i psihijatriji. To su bili izvori motivacije za jednog profesora farmakologije i kliničke farmakologije koji preko 30 godina piše o ovim temama da pokuša da pomogne selektivnim odabirom relevantnih podataka i njihovim sažimanjem u jedan koncizan priručnik za brzu orijentaciju o izboru lekova i doza za pojedine indikacije.

Prvi deo teksta čine sažeti elementarni podaci o pojedinim bolestima u neurologiji i psihijatriji, principima terapije, izboru lekova i doziranju, dok drugi deo čine kratki prikazi preparata koji su kod nas u prometu, a preuzeti su iz knjige Gotovi lekovi 12. izdanje iz 2009. Detalji o dijagnostici i drugim kliničkim aspektima i terapijskim modalitetima se nalaze u obimnijim publikacijama i Preporukama.

U delu PREPARATI prvi put se odstupa od dosadašnje 30 godina duge prakse da bude zastupljen svaki preparat registrovan do vremena objavljivanja teksta. Međutim, poslednjih godina tzv. tržište pokazuje neke osobine koje na idu naruku ovakvim priručnicima, jer kad se javi neki profitabilni lek onda neselektivna politika regulatornih organa omogućava nepotrebno obilnu ponudu generičkih preparata. Zato su ovde za lekove sa velikim brojem paralela – za pojedine antidepresive i analgetike ima po 6-12 – dati tekstovi samo za tri prva najpoznatija, koji po pravilu čine oko 80% od ukupne potrošnje, dok se nazivi ostalih nalaze među paralelama. To je bilo neophodno da se izbegnu nepotrebna ponavljanja i zadrži adekvatan obim knjižice.

Iz istih razloga, da se očuva smisao džepnog izdanja i obim knjige od oko 250 strana, nije uvrštena literatura na osnovu koje je pisan tekst, ali treba da se podrazumeva da su to najmodernija saznanja iz uglednih časopisa, udžbenika i priručnika.

Ako je istina da je Vrijeme majstorsko rešeto, i da ono pokazuje vrednost ideja i realizacija, onda izgleda da je ovaj pokušaj bio opravdan i uspešan. Lekari su dobro reagovali na ovaj način komunikacije, i posle nepune tri godine pojavljuje se 2. izdanje inovirano u svim poglavljima dopunjeno sa nekoliko novih tema i podacima o svim novoregistrovanim lekovima do juna 2010. godine koji pripadaju oblastima neurologije i psihijatrije, koje se obrađuju u ovom tekstu.

U Beogradu, juna 2010.
Tomislav Kažić


SADRŽAJ

NEUROFARMAKOTERAPIJA
Epilepsija
Febrilne konvulzije
Mioklonus
Parkinsonova bolest
Alzheimerova bolest
Multipla skleroza
Mijastenija gravis
Cerebrovaskularne bolesti
Spastičnost
Esencijalni tremor
Migrena
Neuropatije
Vrtoglavica
Povišeni intrakranijalni pritisak
Neurotoksičnost

PSIHOFARMAKOTERAPIJA
Principi psihofarmakoterapije
Psihoze
Depresija
Anksioznost
Poremećaji pažnje
Poremećaji spavanja
Poremećaji svesti
Poremećaji spavanja
Zavisnost od psihoaktivnih supstanci
PREPARATI
INDEKS

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good