OSNOVNA ZNANJA O ŽIVOTU I ZDRAVLJU biosinteza bioenergetika bioritmologija

Izdavači Prometej Beograd
Product Code: PROMBG006
Availability: In Stock
880RSD
Ex Tax: 880RSD

Qty

 

Autor: Genadij Petrovič Malahov

Prevod: Mahmut Šehić

Drugo izdanje

ISBN: 86-82363-62-3

Obim: 170 strana

Format:  A5 

Suizdavač: Mahmut ŠehićPoslušajte prilog o knjizi Osnovna znanja o životu i zdravlju.

Osnovna znanja o životu i zdravlju je knjiga koja je posvećena otkrivanju misterije čoveka, njegove višeslojne konstrukcije, odnosu i međusobnom uticaju tih slojeva - tela (koša). Knjiga će vam otkriti pretežno budističko viđenje čoveka, života, zdravlja i lečenja, viđenje koje je odbacivano od strane nauke kao nonšalantsko, ali i viđenje koje najnovijim naučnim istraživanjima dobija sve više pristalica među običnim ljudima, ali i među naučnicima. Sve je više naučnih metoda koja potvrđuju ova istočnjačka učenja. 

Knjiga se bavi procesima kroz koje čovek prolazi u svom životu, tipovima konstitucija čoveka (došama), životnim principima (došama), procesu lečenja. Glavni deo knjige posvećen je bioenergiji, biosintezi i bioritmologiji - njihovim osnovama i uticaju na čoveka. 

Poglavlje o bioenergiji će vas naučiti o sastavu, obliku, građi i funkciji energetskog tela čoveka. Ono govori o načinu na koji se skladišti energija u čoveku, na koji energija cirkuliše kroz organizam i na koji se rasipa i otiče iz organizma. 

Poglavlje o biosintezi govori o samom procesu biosinteze i razmene energije i materije u organizmu, od začeća pa do starosti, kao i o pravilima koje treba pratiti da bi se poštovali zakoni biosinteze, čime sebi produžavamo život. 

Poglavlje o bioritmologiji će vas naučiti o svemu što je bitno kada je u pitanju sam bioritam čoveka i uticaj Meseca i Sunca na čovekov organizam. 

Ova knjiga vam neće dati odgovor samo na pitanje kako, već i na pitanje zašto.

"...S tim ciljem počećemo razmatrati tela - matrice, kao u budističkoj psihologiji, od čvrstog prema finom. 

Prva matrica - fizičko telo. Ono se sastoji iz kostiju, tetiva, mesa, tečnosti, kože itd. To su sve materijalna tkiva, koja se mogu ne samo videti, nego i opipati. Shodno budističkoj klasifikaciji, ovo telo nazivaju "opnom stvorenom pomoću ishrane" (an-na-maja-koša). 

Druga matrica - plazmeno telo. Sam naziv ukazuje na to na to iz čega se ono sastoji. Njega već odavno fotografišu po "metodu kirkian". Ono ima svoju konstrukciju: čakre, položaj i energetske kanale, koji u celini predstavljaju glavni "energetski uređaj" našeg organizma. Plazmeno telo prožima fizičko i u zavisnosti od svoje jačine izlazi van granica telesne košuljice, pokrivajući je slično jajetu. Koliko je snažno to telo, toliko je i snažan čovek. 

Shodno budističkoj klasifikaciji, to telo nazivaju pranskim i na indijskom jeziku zvuči prana-maja-koša. Ono se održava i hrani uglavnom disanjem čoveka. 

Treća matrica - holografsko telo. Ono čini osnovu, u vidu zrakastog tela, za stvaranje fizičkog tela i upravlja pranskim. Prema budističkoj tradiciji njega nazivaju telom misli (mano-maja-koša). 

Prirodno, holografsko telo ima svoju konstrukciju i sastoji se iz mnogo "finije materije" nego dva prethodna. Iz najnovijih radova naučnika poznato nam je da su naše vlastite misli, u zavisnosti od emocionalne obojenosti, sposobne da izazovu kolosalne pometnje u njemu. Zato holografsko telo stalo varira prema taktu naših misli, menjajući strukturu i konfiguraciju. 

Četvrta matrica - telo spoznaje, koje leži u osnovi stvaranja hromozoma, javljajući se "tačkama prikupljanja" ove ili one informacije na njima. U budističkoj psihologiji ono se tako i naziva - telo svesti (vidžnjana-maja-koša). Birajući bolji termin, mi ćemo ga nazvati našom podsvešću ili dubinskom spoznajom. 

Peta matrica - duša. To je neka nepromenljiva osnova, koja leži u oblasti neispoljenog, odakle se naizmenično ispoljava na materijalnom planu. Od nje se stvara svest, a nju "grade" hromozomi; hromozomi stvaraju trodimenzionalni hologram; hologramsko telo služi kao šablon za stvaranje fizičkog tela i upravlja pranskim telom. Kao rezultat tih naizmeničnih stadijuma formira se živo biće, biće koje misli..."


Genadij Petrovič Malahov

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good