LEČENJE KEROZINOM, TODIKAMPOM I DRUGIM UGLJENIKOVIM JEDINJENJIMA

Izdavači Prometej Beograd
Product Code: PROMBG015
Availability: In Stock
550RSD
Ex Tax: 550RSD

Qty

 

Autor: Genadij Petrovič Malahov

Prevod: Mahmut Šehić

ISBN: 978-86-82363-87-3

Obim: 124 strane

Format: A5

Suizdavač: Mahmut ŠehićHemijski element ugljenik (C) ima niz interesantnih i važnih osobina. Fizičko telo čoveka sadrži 70% kiseonika, 18% ugljenika i 10% vodonika. Svih ostalih hemijskih elemenata ima svega 2% (azota 0,3%). 

Jedno od glavnih svojstava ugljenika je da može stvarati cikluse i dugačke lance atoma, što je jedan od uzroka raznovrsnosti ugljenikovih jedinjenja. On je glavni element u sastavu ugljenih hidrata, masti i belančevina! 

U zavisnosti od toga, kakva je prostorna struktura ugljenika, kvalitetno se menjaju i njegova svojstva, kao i sposobnost da ispoljava jedno ili drugo lekovito dejstvo na organizam. Donedavno naučnicima su bila poznata tri oblika kristaliziranog ugljenika, ali im je bila različita kristalna rešetka - slojna struktura grafita, pravilna kristalna rešetka dijamanta, karbid - veštački polimer, koji ima dvostruke i trostruke veze. sada su naučnici otkrili mineral ugljenika koji se sastoji iz 60 atoma i koji ima strukturu u vidu fudbalske lopte - to su fulereni. Pored mineralnog stanja, hemijski element ugljenik ima veliki broj tečnih ugljenikovih jedinjenja, koja raspolažu interesantnim i važnim lekovitim svojstvima. U ovoj knjizi razmotrićemo razna (tečna i tvrda) ugljenikova jedinjenja s pozicija njihovih lekovitih svojstava. 


Karakteristike kerozina - petroleja

Reč kerozin potiče od engleske reči kerosene i grčke reči keros - vosak. To je smesa ugljovodonika C9-C16. On se dobija iz destilata direktne prerade nafte (prokuvavanjem na 110-320oC). Destilati prerade sumporne nafte podvrgavaju se hidro čišćenju. 

Kerozin tj. petrolej sadrži primese jedinjenja sumpora, azota ili kiseonika. Boja mu varira od bezbojne do svetlo braon s golubijim nijansama. U zavisnosti od hemijskog sastava i načina prerade nafte, od koje je dobijen kerozin u njegov sastav ulaze: 

  • ograničeni alifatični ugljovodonici 
  • nafteni (zasićeni ciklični ugljovodonici) 
  • biciklični aromatski ugljovodonici 
  • neograničeni ugljovodonici 

Što je veća temperatura smese pri kraju ključanja, tim više se u njoj nalazi bicikličkih ugljovodonika. 

Postoje sledeće sorte kerozina - petroleja: avijacijski, za osvetljavanje (podvrgava se dopunskom sumporno kiselom čišćenju radi smanjivanja smola i naftnih kiselina), za tehničku upotrebu, za rastvaranje (dopunski se podvrgava dearomatizaciji). Narodna medicina koristi dve vrste petroleja - avijacijski i petrolej za osvetljavanje.


Genadij Petrovič Malahov

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good